Zo’r TV uchun telestudiya

Ish turlari: Strukturaviy qism, elektr, ichki va tashqi bezatish
Amalga oshirish muddati: 5 oy